Profaktum

Novinky

Novinky

4.5.2015

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 30.4.2015 předběžné informace pro žadatele o parametrech prvních výzev pro podnikatele. Příjem registračních žádostí je plánován v červnu 2015. Přehled prvních výzev OP PIK plánovaných k vyhlášení v červnu 2015: Inovace – Inovační projekt Aplikace Potenciál Partnerství znalostního transferu Spolupráce – klastry Technologie – začínající podniky Marketing Nemovitosti Školicí […]


2.5.2015

První výzvy v novém OPŽP již v srpnu

30. 4. 2015 byl schválen v pořadí již druhý operační program směřující do oblasti životního prostředí. Již od 14.8. bude možné předkládat žádosti o dotace na snižování emisí, zpracování odpadů, výstavbu kanalizací a vodovodů, protipovodňovou ochranu či v oblasti péče o krajinu. Na první výzvy je určeno téměř 8 miliard korun.


22.4.2015

Plán výzev OP Zaměstnanost 2014 – 2020

Na základě aktuálního vývoje schvalování OPZ Evropskou komisí a harmonogramu následných kroků, zejména 1. jednání Monitorovacího výboru OPZ, kde musí být schválena metodika a kritéria výběru projektů, předpokládáme vyhlášení tzv. Avíza o parametrech výzvy pro žadatele v květnu a následně vyhlášení prvních řádných výzev s možností podávat žádosti o podporu v červnu 2015. Tyto první výzvy budou […]


19.3.2015

Ukončení pilotního kurzu pro zástupce municipalit

V únoru byl úspěšně ukončen třetí a zároveň poslední pilotní běh kurzu v rámci projektu „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0090, financovaného z Evropského sociálního fondu. Cílovou skupinou byli tentokrát zaměstnanci obcí a měst, kteří byli proškoleni v oblasti strategického […]


18.12.2014

OPPIK 2014-2020 veřejná podpora

Veřejná podpora v rámci OP PIK je obecně snížena na 45% pro malé podniky, 35% pro střední a 25% pro velké podniky. V oblasti výzkumu a vývoje je podpora rozdílná – viz tabulka.


17.12.2014

Ukončení pilotního kurzu pro kulturní domy

V prosinci byl úspěšně ukončen druhý pilotní běh kurzu v rámci projektu „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů“, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0090, financovaného z Evropského sociálního fondu. Tentokrát byli proškoleni zaměstnanci kulturních domů a organizací, opět v oblasti strategického plánování a řízení. Kurz […]


17.12.2014

4.12.2014

Knihovna v Třinci prošla generální rekonstrukcí

Již více než měsíc je v provozu zrekonstruovaná knihovna v Třinci, která nejen že změnila kabát, ale došlo také k rozšíření celé řady služeb. A o tom, že se nová knihovna čtenářům líbí svědčí fakt, že ji za první měsíc navštívilo více než 9 600 lidí a nově se zapsalo sedm stovek nových čtenářů. Na […]