Profaktum

Novinky

Novinky

17.9.2014

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí

V rámci agentury CzechTrade je možné žádat o dotaci na účast na veletrzích v r. 2014 – 2015. Seznam 30 veletrhů pro 1. polovinu roku 2015 podporovaných z projektu je uveden na webových stránkách http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/vystavy-veletrhy-prezentace/


2.7.2014

IOP – Zvýšení efektivity zásahu IZS při mimořádných událostech

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při řešení rozsáhlých mimořádných a krizových událostí, zejména povodní, pořízením techniky a specializovaných technologických zařízení pro okamžitý […]


2.7.2014

1.7.2014 MŠMT – Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol. INFOLINKA K VÝZVĚ: tel. 234 811 478, Odbor investic MŠMT I. Základní vymezení a cíl výzvy Název programu:Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky Evidenční číslo programu:133 310 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen […]


15.4.2014

15.4.2014 Nabídka vzdělávání v oblasti řízení a rozvoje cestovního ruchu.

V červnu 2014 budou probíhat tři pětidenní kurzy „Vzdělávání pracovníků v oblasti zavádění nových technik a metod podporujících rozvoj cestovního ruchu„. Bližší informace naleznete v informačním letáku, případně na tel. 605 297 427. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, případně zaslat přihlášku. Informační leták ke stažení zde Přihláška ke stažení  


2.4.2014

3.4.2014 – Snížení maximální míry podpory

Výsledkem procesu rekonstrukce veřejné podpory ze strany EK v příštím programovacím období 2014 – 2020 bude pro Českou republiku snížení maximální výše veřejné podpory ve všech velikostních kategoriích podniků o 5%. Dojde tak k snížení maximální míry podpory – u velkých podniků na 25% z celkové výše způsobilých výdajů, u středních podniků na 45% a […]


22.7.2013

22.7.2013 Realizace projektu „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů“

Společnost ProFaktum s.r.o. obdržela dotaci na realizaci projektu s názvem „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů“. Projekt s registračním číslem CZ.1.07/3.2.07/04.0090 je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2. a je financován z Evropského sociálního fondu Evropské unie. […]


3.7.2013