Profaktum

Novinky

Novinky

3.7.2020

Vyhlášena Výzva VI programu podpory Inovační vouchery

  Ve středu 1. července 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 150 milionů korun. Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Program je určen […]


17.4.2020

Vyhlášena Výzva XII Technologie COVID-19

Ve středu 15. dubna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory Technologie, jejíž alokace je stanovena ve výši 300 mil. Kč. Cílem Výzvy XII COVID-19 je podpora podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu […]


7.4.2020

Vyhlášení výzvy programu Czech Rise Up – Chytrá řešení proti COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19. Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a […]


7.4.2020

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future – zaměření COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. dubna 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu The Country for the Future (dále jen „Program“), Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Podpora bude poskytována na základě […]


2.4.2020

Připravuje se výzva TECHNOLOGIE COVID 19

Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídící orgán OP PIK, podpoří výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Úřad za tímto účelem zahájil přípravy pro vyhlášení nové výzvy v programu Technologie. První výzva s názvem Technologie COVID 19 z OP PIK bude vyhlášena 14. […]


1.1.2020

PF 2020

 


21.8.2019

Podpora cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve vybraných obcích do 3 tis. obyvatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci vyhlásilo IV. výzvu programu Nemovitosti, která je zaměřena výhradně na modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Typickým projektem v této Výzvě bude komplexní rekonstrukce zchátralého hotelu (penzionu), který je v současnosti využíván, avšak je […]


27.2.2019

Návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020

Vláda ČR rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků. Jedná se o první návrh české vlády, jehož finální podoba bude výsledkem vyjednávání s Evropskou komisí. Přehledně zpracované informace o novém období 2021-2027 přináší […]