Profaktum

Novinky

Novinky

25.4.2018

Zapadlo slunce, vysvitla hvězda

Rozdávala jsi úsměvy, uměla jsi pohladit a pochopit. Plná energie, lásky, bojovnosti, pokory a obrovské radosti ze života.  Neustále pozitivně naladěná, pracovitá a nenahraditelná členka týmu. Tvůj přístup k životu je pro nás velkým vzorem a inspirací.   Bylo nám ctí, Pavli. Navždy zůstaneš v našich srdcích.


1.2.2018

Získejte peníze pro účast na zahraničních veletrzích

Od 15. ledna můžete posílat žádosti o dotace v rámci programu Marketing. Až 4 mil. Kč mohou čerpat malé a střední podniky na propagaci svého podnikání v zahraničí. Dotaci lze použít např. na pronájem výstavních prostor, dopravu, propagační materiály apod. Nenechte si ujít šanci představit své podnikání za hranicemi naší země.


7.12.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 5. prosince 2017 Výzvy VI a VII programu Technologie

Hlavním cílem VI. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. K rozdělení je připravených 50 mil. Kč, výše dotace činí 45% způsobilých výdajů. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 11. 12. 2017 do 12. 2. 2018. Cílem VII. Výzvy programu Technologie je podpora […]


4.9.2017

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Olomouc))

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI – Olomouc – I. výzva. Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 1. září 2017 a bude otevřena 29.9.2017. Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických […]


4.9.2017

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Ostrava)

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI (Ostrava) – I. výzva. Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 13. září 2017 a bude otevřena po dobu 20 pracovních dní. Podporováno bude pořízení […]


15.8.2017

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ve středu 2.srpna 2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Výzva IV programu podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Cílem tohoto programu je zvýšit inovační poptávky nejen ve firmách, ale také ve […]


12.7.2017

Dotace až 50 mil. Kč na inovované výrobky, technologie nebo služby pro MSP i velké podniky

MPO vyhlásilo IV. výzvu programu Inovace. Dotační žádosti je možné podávat od 12. 7. do 12. 11. 2017. Na jeden projekt můžete získat až 50 mil. Kč. Z celkové alokace 3 mld. Kč je určeno 300 mil. Kč pro velké podniky. Výzva je určena pro podniky, které plánují své inovované výrobky, technologie nebo služby uvést […]


20.6.2017

Dotace až 100 mil. Kč na fotovoltaiku pro malé, střední i velké podniky

Od 16. 6. je možné podávat žádosti o dotaci v rámci výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 11 mld. Kč. Získat můžete až 100 mil. Kč. Žádosti o dotaci je možné podávat od 16. 6. do 16. 10. 2017. Cílem programu a Výzvy je podpora snížení […]