Profaktum

Novinky

Novinky

11.8.2016

První úspěšné projekty v rámci IROP

První úspěšné projekty zaznamenáváme v IROP v rámci 19. výzvy „Technika pro IZS“ , kdy úspěšně prošly hodnocením všechny naše 4 projekty na pořízení Specializované techniky pro JSDH obcí. Celkové náklady na tyto projekty činí 22,36 mil. Kč. V rámci projektů budou nakoupeny dopravní automobily a cisternové automobilové stříkačky, které budou sloužit ke zvýšení připravenosti JSDH […]


22.10.2015

Nová zelená úsporám startuje

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnily podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určené pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje již dnes. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v […]


2.5.2015

První výzvy v novém OPŽP již v srpnu

30. 4. 2015 byl schválen v pořadí již druhý operační program směřující do oblasti životního prostředí. Již od 14.8. bude možné předkládat žádosti o dotace na snižování emisí, zpracování odpadů, výstavbu kanalizací a vodovodů, protipovodňovou ochranu či v oblasti péče o krajinu. Na první výzvy je určeno téměř 8 miliard korun.


19.3.2015

Ukončení pilotního kurzu pro zástupce municipalit

V únoru byl úspěšně ukončen třetí a zároveň poslední pilotní běh kurzu v rámci projektu „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0090, financovaného z Evropského sociálního fondu. Cílovou skupinou byli tentokrát zaměstnanci obcí a měst, kteří byli proškoleni v oblasti strategického […]


17.12.2014

Ukončení pilotního kurzu pro kulturní domy

V prosinci byl úspěšně ukončen druhý pilotní běh kurzu v rámci projektu „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů“, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0090, financovaného z Evropského sociálního fondu. Tentokrát byli proškoleni zaměstnanci kulturních domů a organizací, opět v oblasti strategického plánování a řízení. Kurz […]


17.12.2014

4.12.2014

Knihovna v Třinci prošla generální rekonstrukcí

Již více než měsíc je v provozu zrekonstruovaná knihovna v Třinci, která nejen že změnila kabát, ale došlo také k rozšíření celé řady služeb. A o tom, že se nová knihovna čtenářům líbí svědčí fakt, že ji za první měsíc navštívilo více než 9 600 lidí a nově se zapsalo sedm stovek nových čtenářů. Na […]


4.12.2014

Aktuální stav příprav operačních programů na léta 2014 – 2020

Dle posledních informací řídících orgánů jednotlivých operačních programů budou do konce roku 2014 schváleny finální verze těchto programů: OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP životní prostředí a OP Zaměstnanost. V prosinci bude také zveřejněna další verze programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu. První výzvy se pak předpokládají v polovině roku 2015. U ostatních operačních […]