Profaktum

Novinky

Novinky

4.9.2017

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Ostrava)

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI (Ostrava) – I. výzva. Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 13. září 2017 a bude otevřena po dobu 20 pracovních dní. Podporováno bude pořízení […]


16.8.2017

Investujte do nových technologií jako Tomáš Baťa. Dnes s pomocí evropských peněz

Příběh Tomáše Bati je plný vzestupů a pádů. Z každého propadu se však vždy nakonec dostal. Baťa miloval inovace a nové technologie. Přečtěte si, jaké novinky ve výrobě mu pomohly dostat se zpět k prosperitě. Chcete, aby se vaše firma také dostala na vrchol? Udělejte to jako Baťa. Investujte do nových technologií. Poradíme vám, jak […]


15.8.2017

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ve středu 2.srpna 2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Výzva IV programu podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Cílem tohoto programu je zvýšit inovační poptávky nejen ve firmách, ale také ve […]


12.7.2017

Dotace až 50 mil. Kč na inovované výrobky, technologie nebo služby pro MSP i velké podniky

MPO vyhlásilo IV. výzvu programu Inovace. Dotační žádosti je možné podávat od 12. 7. do 12. 11. 2017. Na jeden projekt můžete získat až 50 mil. Kč. Z celkové alokace 3 mld. Kč je určeno 300 mil. Kč pro velké podniky. Výzva je určena pro podniky, které plánují své inovované výrobky, technologie nebo služby uvést […]


20.6.2017

Dotace až 100 mil. Kč na fotovoltaiku pro malé, střední i velké podniky

Od 16. 6. je možné podávat žádosti o dotaci v rámci výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 11 mld. Kč. Získat můžete až 100 mil. Kč. Žádosti o dotaci je možné podávat od 16. 6. do 16. 10. 2017. Cílem programu a Výzvy je podpora snížení […]


1.6.2017

„MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I.“

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (terénní, ambulantní, pobytové sociální služby prevence apod.). Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Podrobný rozpis aktivit je uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 62. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč Maximální výše […]


1.6.2017

„MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“

„MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ Aktivita Bezpečnost dopravyBezpečnost (zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.  Aktivita CyklodopravaCyklodoprava – výstavba a modernizace cyklostezek, cyklotras se zaměřením na […]


18.5.2017

Dotační management – Získáním dotace administrativa nekončí

Po schválení projektu k financování a přiznání dotace nastává realizační fáze projektu, v rámci níž probíhá finanční řízení a monitorování projektu ve vztahu k poskytovateli dotace. Příjemce dotace je zavázán dodržovat veškeré závazky a podmínky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace, přičemž nedodržení stanovených pravidel může vést ke krácení či odebrání poskytnuté dotace. Nabízíme v rámci svých služeb pro […]