Profaktum

Novinky

Novinky

21.2.2017

Dotace na pořízení CNC strojů

Zvažujete financování rozvoje Vašeho podnikání? Potřebujete pořídit nový CNC stroj a máte sídlo či provozovnu v Ostravské aglomeraci? Využijte dotace ve výši 45% z pořizovací ceny stroje. Poskytujeme vstupní poradenství a konzultace Vašeho záměru zdarma.   https://www.profaktum.cz/moznosti/oppik-technologie-iti/?preview_id=1579&preview_nonce=9c716f6b73&preview=true


7.2.2017

Dotace na pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic

Máte zájem pořídit elektromobily pro svou podnikatelskou činnost? Využíjte k tomu účelu dotací z EU. Více informací zde: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE.


6.1.2017

Dotace na úspory energií

Dotace na úspory energií pro podnikatelské subjekty je stále aktivní OPPIK ÚSPORY ENERGIE. Alokace výzvy činí 11 mld. Kč a k 4.1.2017 bylo zaregistrováno 15 žádostí o podporu. Výzva bude ukončena po dosažení dvojnásobku alokace příp. v 3/2018. Zároveň může být alokace navýšena. Jedná se zřejmě o poslední výzvu v tomto programovacím období. Neváhejte využít […]


6.1.2017

OPPIK Technologie IV. výzva – alokace naplněna

Příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV programu TECHNOLOGIE překročil výši plánované alokace 1,8 mld. Kč. Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto Výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o […]


19.12.2016

Aktualizace termínu předložení žádosti v rámci OPPIK Inovace

Byla zveřejněna aktualizace III. výzvy Inovace – Inovační projekt, termín zahájení příjmů žádostí o podporu byl posunut na 18.1.2017, s termínem ukončení příjmu 18.4.2017.


25.10.2016

OPPIK Nemovitosti, Školicí střediska, ICT a sdílené služby – nové výzvy

Dne 24.10.2016 byly vyhlášeny nové výzvy v oblasti OPPIK – ICT a sdílené služby, Nemovitosti či Školicí střediska. Více informací nalezenete v Dotačních možnostech: Dotace až 45% více informací zde:NEMOVITOSTI, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY


5.9.2016

POVEZ II dočasně pozastaven

INFORMACE K DOČASNÉMU POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II Úřad práce ČR upozorňuje žadatele, že dne 23. 8. 2016 bude dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II. Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do […]


11.8.2016

První úspěšné projekty v rámci IROP

První úspěšné projekty zaznamenáváme v IROP v rámci 19. výzvy „Technika pro IZS“ , kdy úspěšně prošly hodnocením všechny naše 4 projekty na pořízení Specializované techniky pro JSDH obcí. Celkové náklady na tyto projekty činí 22,36 mil. Kč. V rámci projektů budou nakoupeny dopravní automobily a cisternové automobilové stříkačky, které budou sloužit ke zvýšení připravenosti JSDH […]