Profaktum

Novinky

Novinky

5.8.2016

Vyhlášena výzva POTENCIÁL na podporu výzkumných kapacit

V rámci výzvy OPPIK Potenciál je možné získat dotaci na výstavbu, založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.  Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemku, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV) výdaje na pořízení budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že […]


15.6.2016

Vyhlášena výzva na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců

Dnes 15.6.2016 byla vyhlášena 43. výzva na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (technické, odborné vzdělávání, jazykové kurzy, IT kurzy, měkké dovednosti).   Podpora vzdělávání zaměstnanců v rámci Operačního programu Zaměstnanost bude vyhlášena v polovině června 2016 a bude představovat podporu vzdělávání v následujících oblastech: vzdělávání v oblasti ICT (obecné IT, specifické IT) soft skills (měkké dovednosti, […]


27.5.2016

Další úspěšný projekt v rámci OP Zaměstnanost 15. výzvy

V rámci 15. výzvy Podpora sociálního podnikání, Operační program Zaměstnanost bylo podpořeno 16 z 283 předložených žádostí o dotaci (méně než 6%). Jsme rádi, že se řadíme mezi ty úspěšné: „Huťařství – jídlo a kultura s tradicí“ Sociální podnikání se bude rozvíjet s využitím dotace Operačního programu Zaměstnanost v penzionu Huťařství Kunčicích pod Ondřejníkem. Jsme rádi, […]


17.5.2016

Vzdělávání zaměstnanců (soft skills, IT, odborné apod.) – OP Zaměstnanost

Podpora vzdělávání zaměstnanců v rámci Operačního programu Zaměstnanost bude vyhlášena v polovině června 2016 a bude představovat podporu vzdělávání v následujících oblastech: vzdělávání v oblasti ICT soft skills jazykové vzdělávání odborné a technické vzdělávání Výše podpory: Výše podpory v režimu de minimis 85% způsobilých výdajů (čerpání podpory max. 200 000 Eur za poslední 3 roky). […]


17.5.2016

Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů

Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů pomůže revitalizovat nejvíce postižené kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský). Na čerpání z Programu podpory Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů jsou vyčleněny 2 mld. korun ze státního rozpočtu na období 2017 — 2023. Dotace z programu jsou výlučně určené pro obce a kraje, které leží na území strukturálně postižených […]


27.4.2016

První úspěšné projekty v novém programovém období

První z žádosti podaných v programovém období 2014-2020 postupně procházejí hodnocením. Mezi prvními projekty, které získaly dotaci v souhrnné výši cca 7 mil Kč patří žádosti podané v rámci Operačního programu zaměstnanost výzva č. 13: „Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů“ a „Kids IN Club“ Oba jsou zaměřené na podporu […]


16.3.2016

Dotace na elektromobily, nabíjecí stanice, technologie na zpracování druhotných surovin

Plánujete pořídit elektromobil či nabíjecí stanici? Získejte dotaci až 70% způsobilých výdajů. Případně uvažujete o nové technologii na zpracování druhotných surovin? Získejte dotaci až 45% způsobilých výdajů. Více informací v rámci dotačních možností OPPIK Nízkouhlíkové technologie  Dotace, podnikatelé, OPPIK, Nízkouhlíkové technologie,


11.3.2016

Dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II

Vzděláváte své stávající či potencionální zaměstnance? Získejte dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. Příjem žádostí o podporu zahájen 1.4.2016. Dotace až 85% v režimu de minimis* příp. dle blokové výjimky až 70% Více informací v rámci dotačních možností POVEZ – Vzdělávání zaměstnanců