Profaktum

Novinky

Podpora cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve vybraných obcích do 3 tis. obyvatel

21.8.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci vyhlásilo IV. výzvu programu Nemovitosti, která je zaměřena výhradně na modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu.

Typickým projektem v této Výzvě bude komplexní rekonstrukce zchátralého hotelu (penzionu), který je v současnosti využíván, avšak je ve špatném technickém, statickém a vizuálním stavu, což je příčinou nedostatečného zájmu o tento objekt ze strany potenciální klientely. V rámci projektu bude dále možné vybavit objekt technologickými prvky (wellness prvky, bowling, venkovní hřiště aj.) tak, aby byl hotel (penzion) využitelný a atraktivní pro zájemce o ubytování celoročně.

Novinkou oproti předchozím výzvám je zcela nové zaměření na podporované ekonomické činnosti žadatelů – CZ NACE 55 a 56 a zacílení na konkrétní vybrané lokality na území České republiky – obce do 3 tis. obyvatel s významným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

Jednou z nedílných podmínek výzvy je tvorba nových pracovních míst.