Profaktum

Novinky

Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů

17.5.2016

Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů pomůže revitalizovat nejvíce postižené kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský).

Na čerpání z Programu podpory Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů jsou vyčleněny 2 mld. korun ze státního rozpočtu na období 2017 — 2023. Dotace z programu jsou výlučně určené pro obce a kraje, které leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Dotace bude poskytována formou přímé podpory – podporovány mohou být projekty investičního charakteru i oprav. Podpora (dotace) je poskytována maximálně do výše 85% způsobilých výdajů projektu. Dle velikosti sídla žadatele bude maximální výše dotace stanovena na základě níže uvedených kategori takto:

  • kategorie A: sídla do 5000 obyvatel do výše 85 % způsobilých výdajů;
  • kategorie B: sídla od 5000 do 25 000 obyvatel do výše 80 % způsobilých výdajů;
  • kategorie C: sídla nad 25 000 obyvatel a kraje do výše 70 % způsobilých výdajů.

Minimální výše uznatelných nákladů projektu je 1 mil. Kč.

Příjem žádostí bude probíhat vždy od 1. 1. do 1. 3. aktuálního roku.