Profaktum

Novinky

Revitalizace brownfieldů – dotační možnosti

21.4.2022

Aktuálně je možné využít dotace na revitalizace brownfieldů z několika dotačních zdrojů.

V rámci Národního plánu obnovy běží výzva pro města, obce a veřejné subjekty pro předkládání žádostí o dotaci na revitalizaci brownfieldů pro podnikatelské využití.

V rámci Státního fondu podpory investic bude na počátku května vyhlášena výzva pro revitalizaci brownfieldů s cílem nepodnikatelského využití.

 

Pro tzv. uhelné regiony, mezi které patří Moravskoslezský kraj, jsou určeny dotační prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace. Cílem programu je zmírnit dopady transformačního procesu na ekonomiku, obyvatele a životní prostředí, zejména zajistit pracovní místa pro zaměstnance, odcházející z uhelného průmyslu, zlepšit veřejné služby nebo obnovit krajinu zasaženou těžbou. Revitalizace brownfieldů bude patřit mezi stěžejní projekty financované z tohoto programu.