Profaktum

Novinky

Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Inovace

3.9.2020

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory INOVACE – Inovační projekt, jejíž alokace je stanovena ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 15. 10. 2020.