Profaktum

Novinky

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Ostrava)

4.9.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI (Ostrava) – I. výzva.

Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 13. září 2017 a bude otevřena po dobu 20 pracovních dní.

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE 20 – 30 a 32.5.