Profaktum

Novinky

Vyhlášení výzvy programu Czech Rise Up – Chytrá řešení proti COVID-19

7.4.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19.

Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

Projektem výroby ochranných prostředků musí prokazatelně dojít ke zvýšení kapacity výroby, zároveň jsou projekty výroby ochranných prostředků posuzovány odbornou komisí lékařských specialistů, kteří přínos navrhovaného technologického řešení vyhodnocují podle aktuálních potřeb.

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt. Dotace je poskytována formou de minimis, tedy maximální výše podpory je částka v Kč odpovídající 200.000 EUR. Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity.

Lhůta pro podávání žádostí o podporu začíná 2. dubna 2020, žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu.