Profaktum

Novinky

Vyhlášeny první výzvy pro podnikatele

1.6.2015

Dotace pro podnikatele a jejich podmínky jsou zveřejněny v rámci jednotlivých výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Registrační žádosti je možné podávat od 1.6.2015 přes aplikaci MS2014+.

INOVACE

Registrační žádosti lze předkládat od 2.6.2015 od 13 hod. do 30. listopadu 2015

Změny:

  • Každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit pouze čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti)
  • Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu

ÚSPORY ENERGIE

Registrační žádosti lze předkládat od 1.6.2015 od 12 hod. do 31.8.2015

Změny:

  • výše podpory 50% malý podnik, 40% střední podnik, 30% velký podnik (stejně tak energetický posudek)
  • Každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit pouze čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti)
  • Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu

NEMOVITOSTI

Registrační žádosti lze předkládat od 1.6.2015 od 14 hod. do 31.8.2015.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Registrační žádosti lze předkládat od 2.6.2015 od 9 hod.

TECHNOLOGIE – začínající podnikatelé

Plné  žádosti lze předkládat od 1.6.2015 do 31.12.2015

MARKETING

Plné žádosti lze předkládat od 2.6.2015 od 11 hod. do 30.11.2015

POTENCIÁL

Registrační žádosti lze předkládat od 1.6.2015 od 15 hod.