Profaktum

Novinky

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Olomouc))

4.9.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI – Olomouc – I. výzva.

Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 1. září 2017 a bude otevřena 29.9.2017.

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE 20 – 33.