Reference

Cyklostezka přes Lesopark Na Panském v Bohumíně

Cyklostezka přes Lesopark Na Panském v Bohumíně

Klient:Město Bohumín
Zdroj:IROP 1.2 MAS
Termín:2018
Investice:13 388 000 Kč
Dotace:10 200 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)