Reference

Obnova kompresoru na Vodárně 3

Obnova kompresoru na Vodárně 3

Klient:Energetika Třinec, a.s.
Zdroj:OP PIK 3.2
Termín:2017
Investice:30 420 000 Kč
Dotace:7 537 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh