Reference

Rekonstrukce chodníku v úseku od restaurace Terra Libera po odbočku k řadovým garážím

Rekonstrukce chodníku v úseku od restaurace Terra Libera po odbočku k řadovým garážím

Klient:Město Příbor
Zdroj:IROP 1.2 MAS
Termín:2018
Investice:2 952 000 Kč
Dotace:1 900 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)