Reference

Úsporná opatření v rámci spol. BOGEN s.r.o.

Úsporná opatření v rámci spol. BOGEN s.r.o.

Klient:Bogen, s.r.o.
Zdroj:OP PIK 3.2
Termín:2016
Investice:1 480 000 Kč
Dotace:702 000Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh