Reference

Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice

Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice

Klient:Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice
Zdroj:ROP 1.1.2
Termín:2013
Investice:32 466 000 Kč
Dotace:25 860 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)