Reference

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku

Klient:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zdroj:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín:2012
Investice:79 241 000 Kč
Dotace:79 241 000 Kč
Obsah:zpracování finančních části žádosti včetně příloh