Reference

Nákup vozidel pro DPO z IROP-5

Nákup vozidel pro DPO z IROP-5

Klient:Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zdroj:IROP 1.2
Termín:2019
Investice:198 330 000 Kč
Dotace:139 230 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)