Reference

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM – středisko ekologické výchovy v ZOO Ostrava

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM – středisko ekologické výchovy v ZOO Ostrava

Klient:Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Zdroj:ROP 2.2.1
Termín:2010
Investice:77 692 000 Kč
Dotace:67 570 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)