Reference

Odborné učebny ZŠ Komenského Bílovec

Odborné učebny ZŠ Komenského Bílovec

Klient:Město Bílovec
Zdroj:IROP 2.4 MAS
Termín:2019
Investice:4 999 000 Kč
Dotace:4 738 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)