Reference

Pořízení dopravních prostředků MHD v DPO

Pořízení dopravních prostředků MHD v DPO

Klient:Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zdroj:ROP 1.3.2
Termín:2013
Investice:803 046 000 Kč
Dotace:265 250 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)