Reference

Rekonstrukce chodníku podel komunikace II-484 v Žabni

Rekonstrukce chodníku podel komunikace II-484 v Žabni

Klient:Obec Žabeň
Zdroj:IROP 1.2 MAS
Termín:2018
Investice:7 320 000 Kč
Dotace:5 412 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)