Reference

Rekonstrukce kulturní památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále

Rekonstrukce kulturní památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále

Klient:Město Bruntál
Zdroj:ROP 3.2
Termín:2012
Investice:57 664 000 Kč
Dotace:48 773 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)