Reference

Restaurování součástí nemovité kulturní památky kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích

Restaurování součástí nemovité kulturní památky kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích

Klient:Římskokatolická farnost Vratimov
Zdroj:IROP 1.3 MAS
Termín:2019
Investice:719 000 Kč
Dotace:683 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)