Reference

Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Klient:Město Bílovec
Zdroj:IROP 1.2
Termín:2016
Investice:42 375 000 Kč
Dotace:36 906 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)