Reference

Rozvoj podnikatelské činnosti – David Kolesár, Bohumín

Rozvoj podnikatelské činnosti – David Kolesár, Bohumín

Klient:David Kolesár
Zdroj:MMR
Termín:2014
Investice:1258400
Dotace:891000
Obsah:

kompletní příprava žádosti o dotaci včetně všech příloh (investiční záměr atd.)