Reference

Sanitní vozy pro ZZS MSK

Sanitní vozy pro ZZS MSK

Klient:Moravskoslezský kraj
Zdroj:IOP
Termín:2014
Investice:80 000 000 Kč
Dotace:68 000 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)