Reference

Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Klient:Město Bílovec
Zdroj:IROP 2.4 MAS
Termín:2018
Investice:3 560 000 Kč
Dotace:3 147 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)