Reference

Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů

Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů

Projekt reg. č. CZ.1.07/04.0090 je financován z Evropského sociálního fondu EU.

Klient:ProFaktum, s.r.o.
Zdroj:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín:2013 - 2015
Investice:-
Dotace:-
Obsah:

Cílem projektu je prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblastech strategického plánování a řízení pro úředníky veřejné správy, místní akční skupiny a pracovníky kulturních domů.

Projekt je realizován od září 2013 do března 2015 a zahrnuje vzdělávání lektorů, tvorbu tří vzdělávacích programů a pilotní odzkoušení. Na závěr bude provedena evaluace vzdělávacích programů v návaznosti na zpětnou vazbu účastníků školení.

Zaměstnanci společnosti se podílejí na všech aktivitách projektu vč. přípravy žádosti o dotaci a administrace.

Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů