Reference

Vzdělávací seminář „Marketingová analýza projektu ROP“

Vzdělávací seminář „Marketingová analýza projektu ROP“

Klient:Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Termín:2009
Obsah:organizace a lektoring vzdělávacího semináře - zpracování a hodnocení marketingových analýz projektů v rámci ROP Střední Morava pro zaměstnance Úřadu RR