Reference

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Klient:Město Kopřivnice
Zdroj:IROP 2.1
Termín:2017
Investice:11 619 000 Kč
Dotace:8 227 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)