Reference

Zpracování analýzy trhu v oblasti sociálních služeb pro seniory (pobytových služeb)

Zpracování analýzy trhu v oblasti sociálních služeb pro seniory (pobytových služeb)

Klient:Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Termín:06/2016
Obsah:

studie proveditelnosti, analýza trhu