Dotační možnosti

Cestovní ruch a kultura

Cestovní ruch a kultura

Aktuální výzvy

Projekty v oblasti cestovního ruchu a kultury je možné předkládat zejména v rámci těchto dotačních programů: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

 

 • Revitalizace kulturních památek
  • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • doprovodná část projektu: parkoviště u památek.
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  • revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.
 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU (MMR)

 

 • Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • monitoring návštěvnosti
  • navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu
  • doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky
  • úpravy lyžařských běžeckých tratí
  • ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech
  • doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu (budování / modernizace expozic, budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, sociální zázemí včetně sociálních zařízení, budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí včetně sociálních zařízení), budování / modernizace doprovodné a sportovně - rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích)
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Ligocká tel.: 605 297 427 e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz Ing. Radek Eliáš tel.: 605 297 419 e-mail.: radek.elias@profaktum.cz