Služby

Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zajištujeme spolupráci ve všech fázích dotačního cyklu zpracování kompletních žádostí o dotace, studií proveditelnosti a dotační management podpořených projektů.

Mezi konkrétní služby patří:

  • Kompletní žádost o dotaci
  • Studie proveditelnosti
  • Marketingová analýza
  • Cost-benefit analýza (CBA)
  • Investiční záměr
  • Finanční plán
  • Administrace a dotační management podpořeného projektu