Služby

Strategické plánování

Strategické plánování

Vedení procesu tvorby strategického plánu rozvoje Vaší obce či města včetně zpracování finálních plánovacích dokumentů, respektujících trvale udržitelný rozvoj a integrovaný přístup. Při spolupráci pracujeme jak se sekundárními tak primárními daty. Speciálně se zaměřujeme na zavádění strategického plánování v cestovním ruchu a neziskovém sektoru.

Mezi konkrétní služby patří:

  • Strategický plán rozvoje obce či města
  • Integrovaný plán rozvoje území tématicky či územně zaměřený
  • Marketingová strategie rozvoje území
  • Implementace strategie
  • Monitoring a hodnocení strategií