Dotační možnosti

Podnikání a IT

Podnikání a IT

Dotace pro podnikatele v oblasti podnikání a IT je možné čerpat zejména v rámci těchto dotačních programů:

Integrovaný regionální operační program

 • výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků (formou podpory de minimis)
 • úvěr na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení /pouze vlastnící bytových domů a společenství vlastníků/ v území s překročeným imisním limitem benzo(a)pyrenu

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je zaměřený na především na dotace pro podnikatele

 • zvyšování inovační výkonnost podniků - např. podpora pořízení strojů, zařízení, staveb pro zavedení inovovaných produktů na trh, inovovaných procesů, marketingové či organizační inovace (INOVACE)
 • zvyšování intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (PROSPERITA)
 • zvyšování konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP podporou pořízení nových zařízení, strojů a technologií (TECHNOLOGIE)
 • zvyšování využitelnosti infrastruktury pro podnikání, pořízením či rekonstrukcí podnikatelských objektů (NEMOVITOSTI)
 • zvyšování kapacity pro odborné vzdělávání v MSP (ŠKOLICÍ STŘEDISKA)
 • podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů  (OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE)
 • podporu energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích - např. zateplení podnikatelského objektu, výměna oken, tepelná čerpadla, solární panely, atd. (ÚSPORY ENERGIE)
 • zvyšování aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách
 • uplatňování inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin - elektromobilita, dobíjecí stanice, podpora strojů a zařízení pro zpracování odpadu a výrobě inovativních produktů (NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE)
 • zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem
 • posilování energetické bezpečnosti přenosové soustavy
 • zvyšování pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
 • zvyšování využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky - zavedení nových IT produktů, datová centra, sdílené služby  (ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY)

Ministerstvo pro místní rozvoj, který je zaměřený na řešení bytové politiky příp. cestovní ruch

 • pečovatelské byty
 • vstupní byty
 • komunitní domy pro seniory
 • cestovní ruch

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Mencnerová
eva.mencnerova@profaktum.cz
+420 739 069 660

Ing. Eva Mencnerová

Ing. Lucie Kilianyová
lucie.kilianyova@profaktum.cz
+420 733 122 528

Ing. Lucie Kilianyová