Dotační možnosti

Dotační možnosti

Dotační možnosti

Programové období EU na léta 2014 – 2020 nabízí celou řadu příležitostí pro další rozvoj společností, měst, obcí a dalších subjektů po celé ČR. Pro toto období je alokováno cca 23,8 mld. EUR, které směřují do různých oblastí života. Přinášíme Vám přehled evropských zdrojů, ale také národních či regionálních, které můžete využít v různých oblastech Vašeho působení.