Služby

Technická asistence

Technická asistence

V rámci služby technická asistence nabízíme:

  • zpracování analýzy absorpční kapacity odhad potenciálu a možností čerpání dotačních prostředků v rámci oblastí podpory a dotačních programů
  • zpracování evaluačních studií vyhodnocujících dopad investic, hodnocení čerpání operačních programů, evaluace nastavených procesů apod.
  • externí hodnocení žádostí o dotace
  • tvorbu metodických postupů při implementaci jednotlivých operačních programů