Dotační možnosti

Sociální služby a zdravotnictví

Sociální služby a zdravotnictví

Projekty v oblasti sociálních služeb je možné předkladat zejména v rámci těchto dotačních programů:

Integrovaný regionální operační program, který je zaměřený především na veřejný sektor

 • výstavba a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče
 • infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy soc., zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené
 • pořízení bytů a domů pro sociální bydlení
 • výstavba , rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků
 • infrastruktura vysoce specializované zdravotnické péče a návazné péče prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení a stavebních úprav

OP Zaměstnanost který je zaměřený na veřejný i soukromý sektor

 • podpora uplatitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce prostřednictvím sociální služeb a sociálních prací
 • rozvoje sektoru sociální ekonomiky prostřednictvím sociálních podniků, bytové politiky obcí a siciálním bydlením
 • zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, služeb pro rodiny s dětmi a navazujících služeb podporujících soc. začleňování prostřednictvím tranformace pobytových služeb, plánování služeb a vzdělávání
 • zvýšení kvality péče o duševní zdraví, udržitelnost systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí prostřednictvím poradenství a metodiky v oblasti zdravého životního stylu

OP Praha - pól růstu

 • posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci prostřednictvím zvýšení kapacit služeb pro bezdomovce a realizaci diferencovaných forem sociálního bydlení
 • posílení infrastruktury pro sociální podnikání, aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci prostřednictvím sociálních podniků, chráněných dílen a kulturně - komunitních center
 • rozvoj sociálních podniků a podnikání - provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků

 

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Pietrová
tel.: 602 583 890
e-mail.: hana.pietrova@profaktum.cz

Ing. Lucie Kilianyová
tel.: 733 122 528
e-mail.: lucie.kilianyova@profaktum.cz