Dotační možnosti

Výzva č. 1/112/2019: Výstavba pro obce

Výzva č. 1/112/2019: Výstavba pro obce

Dotační program:MMR, Státní fond podpory investic
Oblast podpory:Pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů
Termín vyhlášení:20.05.2019
Termín ukončení:otevřená výzva
Alokace:3 mld. Kč ročně
Podporované aktivity:

pořízení sociálního domu, části smíšeného domu, nebo sociálního bytu – výstavba, modernizace, koupě nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou

Oprávněný žadatel:obce, DSO, městská část hl. města Praha, městské obvody nebo městské části u územně členěných statutárních měst
Minimální výše způsobilých výdajů:Dotace až do výše celkových způsobilých nákladů, nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1m2 užitkové plochy bytu zveřejněných ČSÚ (nástavby, vestavby, přístavby, koupě, novostavba), nebo poloviny průměrných nákladů na výstavbu na 1m2 užitkové plochy v případě modernizace
Bližší informace:

Doba udržitelnosti je stanovena na dobu pověření výkonem SOHZ, nejméně však po dobu 20 let   

https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce-dokumenty-a-metodicke-pokyny-k-zadosti-o-dotaci-platne-od-2-3-2020/

Více informací: Ing. Jana Petrášová, jana.petrasova@profaktum.cz, +420 733 122 528