Dotační možnosti

Životní prostředí

Životní prostředí

Projekty v oblasti životního prostředí je možné předkládat zejména v rámci těchto dotačních programů:

OP Životní prostředí, který je zaměřený na

 • zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 • zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • energetické úspory

Integrovaný regionální operační program, v rámci PO 2, cíl snížení energetické náročnosti bydlení

 • zateplení fasád, stropů, podlah, výměna oken, dveří
 • výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění
 • pořízení kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 • výměna rozvodů vody a tepla

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci PO 3

 • zvýšení podílu výroby energie z OZE
 • zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru
 • nízkouhlíkové technologie
 • energetická bezpečnost přenosové soustavy

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz