O nás

O nás

O nás

Jsme poradenská a konzultační společnost působící v oblasti dotačního managementu a regionálního rozvoje. Společnost působí od roku 2009 a zkušenosti členů naší společnosti sahají až do období předstrukturálních fondů. Připravili jsme již stovky žádostí o dotace a získali pro své klienty více než 12,4 miliard Kč dotačních prostředků.

Nabízíme

 • Dotační poradenství
 • Strategické plánování
 • Technická pomoc
 • Vzdělávání

Poskytujeme poradenství v celé fázi projektového cyklu, počínaje strategickým plánováním, přípravou žádostí o dotace a řízením dotačně podpořených projektů. Zkušenosti a znalosti potřeb našich klientů uplatňujeme při službách v oblasti technické asistence, vzdělávání apod.

Spektrum námi poskytovaných služeb se neustále vyvíjí a reaguje na potřeby trhu v oblasti rozvoje regionů.

Při spolupráci ctíme principy:

 • Kvalita
 • Flexibilita
 • Objektivita
 • Otevřenost

Náš tým

Náš tým tvoří 10 kmenových zaměstnanců s různou specializací, se zkušenostmi sahajícími již do období předstrukturálních fondů.

Poslání

Našim posláním je přispívat ke správným rozhodnutím a efektivním investicím vašeho rozvoje, přinášejícím užitek, invenci a hodnoty pro všechny zúčastněné.

Při své práci využíváme:

 • zkušenosti a odbornost 10 projektových manažerů působících v oblasti regionálního rozvoje více než 10 let
 • empatického vhledu do problematiky
 • vytvořené sítě spolupracujících externích odborníků a znalců v různých oborech
 • týmovou spolupráci založenou na vzájemné informovanosti, kolegialitě a důvěře mezi členy týmu
 • integrovaný přístup

Etický kodex

Členové týmu společnosti ProFaktum, s.r.o. přijímají a respektují etický kodex zaměstnance jako jeden ze svých morálních závazků.