Služby

Vzdělávání

Vzdělávání

Nabízíme realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti projektového řízení a strategického plánování, které připravujeme vždy na míru klientovi. V poslední době jsme realizovali vzdělávání v oblasti řízení cestovního ruchu či strategického plánování. Informace o námi realizovaných projektech – viz níže.

Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů

Reg. č.: CZ.1.07/3.2.07/04.0090

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2.

Cílem projektu je prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblastech strategického plánování a řízení pro úředníky veřejné správy, místní akční skupiny a pracovníky kulturních domů. Projekt je realizován od září 2013 do března 2015.

Aktivity: vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání; tvorba vzdělávacích programů (3); realizace pilotních kurzů (3x 5 dní); evaluace vzdělávacích programů, vyhodnocení

Bližší informace: Ing. Lucie Ligocká, tel: 605 297 427, e-mail: lucie.ligocka@profaktum.cz

logo-OPVK