Reference

Konsolidace a rozšíření ekonomických agend

Konsolidace a rozšíření ekonomických agend

Klient:Město Bohumín
Zdroj:IROP 3.2
Termín:2017
Investice:3 593 000 Kč
Dotace:3 022 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)