Reference

Úplné elektronické podání města Bohumín

Úplné elektronické podání města Bohumín

Klient:Město Bohumín
Zdroj:IROP 3.2
Termín:2017
Investice:6 050 000 Kč
Dotace:5 445 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)